Sığorta Meneceri
Bank
Responsibilities:

Vəzifənin miqyası/Strateji Öhdəliklər

Sığorta məhsulu ilə əlaqəli gəlirlərin artırılması məqsədilə Korporativ Müştərilər Blokuna dəstək verməkdə cavabdeh olması

Funksional öhdəliklər

Ø  Müştəri ehtiyaclarını təhlil edib, sığorta şirkətlərindən təkliflər əldə edib müqayisə olunması

Ø  Bilavasitə sığorta şirkətləri ilə ünsiyyət qurub tövsiyələr, yeni məhsullar haqqında məlumat əldə edilməsi

Ø  Sığorta şəhadətnamələrinin məlumat bazasının qorunub saxlanılmasının təmin edilməsi

Ø  Müddəti bitən sığorta şəhadətnamələrinin yenilənməsini və mütəmadi olaraq yenilənmə prosesinə nəzarət edilməsi

Ø  Sığorta şirkətləri ilə əlaqələr yaradıb sığorta agenti müqaviləsinə əsasən çalışmanı təmin etmək

Ø  Sığorta məhsullarının mütəmadi olaraq analiz edilməsi

Ø  İdarə heyətinin tələbinə əsasən texniki-iqtisadi əsaslandırma hesabatlarının hazırlanması

Ø  Satış personalının komandası ilə birgə çalışaraq müştəri məmnuniyyəti yaratmaq üçün effektiv sığorta məhsulunu müştəriyə təqdim edilməsi

Ø  Satış imkanlarını artırmaq və təşkilatın gəlir imkanlarını maksimallaşdırılması

Ø  Müştərilərdən sığorta haqlarının yığılması prosesini təmin olunması

  ØSığorta hadisələrinin tənzimlənməsini təmin edilməsində sığorta şirkətləri ilə      ünsiyyətlər aparıb, sığortalı sığorta ödənişin alınmasında yardım göstərilməsi

 

Requirements:

Cavabdehlik sahəsi

Ø  Sığorta məhsulları ilə bağlı  müştərilərlə fəaliyyətdə olması

Ø  Sığorta məhsulunun effektiv olmasını təmin etmək

Ø  Sığorta məhsullarının satışının idarə edilməsi, sığorta məhsulları üzrə Müştəri menecerləri ilə əməkdaşlıq edərək müştərilər üçün əqdlərin hazırlanması, struktura salınması və həyata keçirilməsində mərkəzi rol oynaması

Ø  Şöbədaxili gündəlik sığorta əməliyyatlarının normal gedişatını tənzimləmək

Ø  Sığorta məhsulları üzrə təyin edilmiş hədəflərin çatmasına nail olması

Bölüm daxili vəzifələrin effektivliyi üçün həmkarlarının himayədarlığının və inkişafa sövq etməsinin təmin edilməsi

Contacts:

(+99412) 5961868

applicant@hcb.az

Bank

27.06.2017

- negotiable