BAŞ ANBARDAR
Construction Company
Responsibilities:

Anbara qəbul edilən mal-metirialın qəbuluna, saxlanmasına, düzgün yerləşdirilməsinə nəzarət və rəhbərlik edir;/To control and manage the receiving, maintenance, proper placement of goods and materials in warehouse
Anbarda olan mal-materialın təhlükəsizliyini və anbardan buraxılan və anbara daxil olan mal-materialın gəlir-çıxar sənədləri üzrə qeydiyyatını təmin edir;/ To provide warehouse material safety and registration of income and expenditure documents related to incoming and outgoing warehouse materials
Anbardan məhsulun limitlə buraxılış vərəqəsi əsasında buraxılmasını təmin edir və buna nəzarət edir;/ To provide passing of product sheet based on the limited edition from warehouse and control it
Anbarda olan mal-materialın inventarlaşmasında mühasibatlıqla birlikdə yaxından iştirak edir;/ Closely participate in warehouse material inventory together accounting in warehouse
Anbarın ümumi vəziyyətinə və anbarda olan yanğın-söndürmə avadanlığının saz vəziyyətdə olmasına nəzarət edir;/To control condition of warehouse and fire-extinguishing equipment is in good condition in warehouse
Anbarda yükləmə-boşaltma işlərinə nəzarət edir;/ To control loading-unloading works in warehouse
Anbarda aparılan bütün əməliyyatların uçotunu aparır və ümumi vəziyyət haqqında rəhbərliyə vaxtaşırı hesabat verir;/ To keep records of all transactions carried out in the warehouse and periodically reports to the management about the general situation
Tabeliyində olan işçilərin davamiyyətinə, təhlükəsizlik qaydalarına və daxili nizam-intizam qaydalarına riayət edilməsinə birbaşa nəzarət edir./ Directly control compliance to the rules of internal code of conduct, safety rules and attendance of employees ;

Requirements:

1. Anbarda olan mal materialın növlərini, markalarını, ölçülərini, keyfiyyət xarakteristikasını;
2. Qüvvədə olan standartları və onların rəsmiləşdirilməsi qaydasını;
3. Podratçı və kontraqentlərdən alınmış malın uyğunsuzluğunu təyin etmək üçün kəmiyyət və keyfiyyət standartlarını bilməlidir;
4. Yükləmə- boşaltma işlərinin təşkilini;
5. Mal-materialın saxlama və yığılma spesifikasını ;
6. İnventarlaşdırma qaydalarını.

3.0 Job Requirements / Vəzifə tələbləri:

3.1. Təhsil/Education : Ali /Higher
3.2. İş stajı/Job Experience : Ən azı 3 il /At least 6y
3.3. Dil biliyi/Language skills : Azərbaycan - Rus dili arzu olunandır.
3.4. Kompüter biliyi : MS Office və Anbar proqramları, Outlook / and warehouse programs ,outlook Səviyyə/Level : Yaxşı/Intermediate

 

Contacts:

0125961868

[email protected]

Construction Company

17.07.2019

- negotiable