Top.Mail.Ru
Büdcə və planlama şöbəsinin müdiri Holding
5961868
negotiable
05.08.2020

Job Description

Responsibilities :

Maliyyə hesabatının ətraflı təhlilinin aparılması (mühasibat hesabatının əsas hesabatlarının təyin edilməsi – balans; maliyyə nəticələri haqqında hesabat; pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat; büdcə nəzarəti);
Təşkilatın ehtiyatlarından istifadənin səmərəliliyinin təhlilinin aparılması və layihələrin rentabelliyinin qiymətləndirilməsi;
Təhlillər əsasında proqnoz və tövsiyələr hazırlamağı bacarmaq, təhlilin nəticələrini yazılı formada savadlı şəkildə ifadə etmək;
Bütün biznes vahidlərinin gəlirliliyinin qiymətləndirilməsi və xərclərə nəzarət edilməsi üçün məlumatları əldə etmək;
Şirkətlərin yeni məhsullarının gəlirliliyini hesablamaq və təhlil etmək;
Toplanmış büdcə-plan hesabatlarını konsolidə edərək rəhbərliyə təqdim etmək;
Səlahiyyətli şəxslər üçün maliyyə və fəaliyyət nəticələrinin qiymətləndirilməsi barədə hesabatlar hazırlamaq; 
Təsdiq olunmuş illik büdcənin icrasına nəzarəti həyata keçirmək;
Müəyyən xərc maddələri üzrə illik və ya aylıq təyin olunan limitlərə riayət olunmasına nəzarət etmək;
Xərclər üzərində nəzarəti gündəlik əsasda həyata keçirmək, qənaət təklifləri vermək;
“MİS və Hesabat” şöbəsi ilə faktiki xərclərin rekonsilyasiyasını aparmaq. 

Requirements :

  • Büdcə və planlama şöbəsinin müdiri sahəsində 5-7 illik təcrübə
  • Təhsil - bakalavr dərəcəsi
  • Excel ilə son dərəcə bacarıqlı, Excel mütəxəssisi səviyəsində işləməlidir
  • Məlumat / istehlakçı anlayışlarını sintez etməyə əsaslanan iş imkanlarını tövsiyə və həyata keçirmək üçün güclü analitik bacarıqları
  • Müsbət kommersiya təsirinin olması üçün ticarət marketinqi/pərakəndə/satış sahələrində dərin anlayışlar
  • Özünü sübut edə bilən, təşəbbüskar şəxs. Nəticəyə yönəlmənin güclü olması tələb olunur.
  • Birdən çox layihəni idarə edə bilən təcrübəli şəxs
  • Çeviklik, dar vaxt çərçivəsində işləmək bacarığı
  • Detallara güclü diqqət yetirmək
  • Əla ünsiyyət bacarıqları (azərbaycan, rus, ingilis dilləri - şifahi və yazılı).