Top.Mail.Ru
Baş mühasib ( Mingəçevir) Company
5961868
negotiable
14.08.2020

Job Description

Responsibilities :

Direktiv orqanlarından daxil olmuş qərar, sərəncam və əmrlərin vaxtında icra edilməsi
İlkin uçot sənədlərinin və mühasibat registrlərinin tərtibi
Uçotun milli mühasibat uçotu standartlarına və dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar üçün bu standartlara uyğun müəyyənləşdirilmiş hesablar planına uyğun aparılması
Müvafiq maliyyə hesabatlarının hazırlanması
Daxil olan pul vəsaitlərinin, əsas vəsaitlərin uçotunun aparılması
Xərclər smetasının hazırlanması və icrası
Təsərrüfat, maliyyə fəaliyyəti üzrə bütün əməliyyatların uçotunun aparılması və bu əməliyyatların uçotunun nəticələrinin mövcud qaydada maliyyə və mühasibat hesabatlarında əks etdirilməsi
Hesablaşmaların və ödəniş öhdəliklərinin aparılmasına, əmək haqqı fondunun sərf olunmasına, vəzifə maaşlarının təyin edilməsinə, pul vəsaitlərinin, mal-material qiymətlərinin və əsas fondların inventarizasiyasının, mühasibat uçotu və hesabatının təşkili
Ştat, maliyyə və kassa intizamına ciddi əməl edilməsi
İnzibati-təsərrüfat və digər xərclərin, debütor borcların, çatışmazlıqların və digər itkilərin mövcud qaydalara uyğun mühasibat uçotunda əks etdirilməsi
Mühasibat sənədlərinin çoxaldılması, tərtib edilməsi və arxivə təhvil verilməsinin mövcud qaydada yerinə yetirilməsinə nəzarət

Requirements :

Ali təhsil
7-10 il iş təcrübəsi