Top.Mail.Ru
Məhsul strategiyası və satışı üzrə mütəxəssis(Product Marketing and Sales) Company
012 -5961868
negotiable
17.05.2022

Job Description

Fəaliyyət Dairəsi:

Məhsul mütəxəssisi, seqmentlərin tələbinə uyğun və müvafiq məhsul kateqoriyalarına görə məhsul/xidmət dizaynlarının qurulması, konsepsiyalaşdırılması, müvafiq məhsulların qiymət, dizayn və təsviri üzrə əlaqədar işlərin görülməsini təmin edəcəkdir. Məhsul xəttinin inkişafı məqsədilə proqram strategiyasını, əməliyyat hazırlığını və davamlı satış dəstəyini təmin edir. Məhsulun istifadəyə hazırlıq səviyyəsinin təmin edilməsinə və əlaqədar kommersiya fəaliyyətlərinə görə məsuliyyət daşıyır. Məhsul Mütəxəssisi mövcud məhsul üzrə uyğunsuzluqların aşkarlanması və istifadəçi ehtiyaclarının müəyyən edilməsinə fəaliyyətləri dəstəkləyərək, bazar araşdırmasını, müştəri ehtiyaclarının araşdırmasını həyata keçirir, məhsulun inkişafı prosesinin nizamlı və səmərəli istifadəsinə və kommersiya KPI-larına nail olmaq üçün strategiyaların işlənib hazırlanmasını və tətbiq edilməsini təmin edir.

Responsibilities :

Əsas Öhdəliklər:

Bazar tendensiyalarının izlənilməsi və ölçülməsi, rəqabətlilik təhlilin aparılması, bazar problemlərini müəyyənləşdirilməsi
Yerli rəqabətlilik mənzərəsini və məhsul strategiyasına potensial təsirlərin təsvir edilməsi
İstifadəçi ehtiyaclarının və bazar tələblərinin müəyyən edilməsi Məhsul Sahibinin əsas partnyoru olaraq məhsulun bazar təələblərinə uyğun xüsusiyyətlərinin təyin edilməsində dəstəklənməsi
Bazarda yerini tutan və potensial alıcı seqmentlərinin müəyyən edilməsi
Məhsul satışının həyata keçirilməsi və ya artırılması üçün kampaniya dizaynlarının tərtib və təhlil edilməsi
Marketinq kommunikasiya strategiyalarını müəyyən edilməsini təmin etmək və prosesdə aktiv iştirak
Məhsul və xidmətlərlə bağlı loyallıq və mükafat strategiyalarının müəyyən edilməsi
Müştərilərin cəlb edilməsi və saxlanması strategiyasının qurulması və ona nəzarət edilməsi
Kommersiya KPI-larına cavab vermək üçün satış (upsell, cross-sel) strategiyalarının müəyyən edilməsi və tətbiq edilməsi
Marketinq və satış proqramlarının effektivliyinin ölçülməsi
Məhsulun satışa çıxarılması planlarının hazırlanması
Təqdimatlar və demo skriptlərin yaradılması
Məhsulun istifadəyə verilməsinə və bazarın tendensiyalarına nəzarət edilməsi
Tanıtım təsirini optimallaşdıran və həyata keçirən fəaliyyət planlarının hazırlanması
cari və gələcək bazar imkanlarının üstünlüyü
Reklamın təsirini optimallaşdıran, cari və gələcək bazar imkanlarının istifadəsi üçün fəaliyyət planlarının hazırlanması
Məhsul haqqında istifadəçilərin rəy və təkliflərini öyrənmək məqsədi ilə təhlillərin aparılması
Satış alətlərini və ideal satış prosesini standart alış prosesinə uyğunlaşdırılması
Satış alətlərinin müntəzəm olaraq təhlil edilməsi

Requirements :

Əsas tələblər:

Müvafiq məhsul kateqoriyaları üzrə anlayış
Analitik, hesabat, planlaşdırma və marketinq alətlərindən istifadə sahəsində təcrübə
Bazarın öyrənilməsi, təhlili, rəqiblərin mövqelərinin izlənilməsi
Agile metodologiyasının konsept və prinsipləri sahəsində dərin biliklər
Arzu olunan Bacarıqlar:
İdeyaları effektiv şəkildə təqdim edilməsi və müxtəlif daxili və xarici auditoriya ilə ünsiyyət qurulması
Analitik düşüncə
Yaradıcılıq