Top.Mail.Ru
Satınalma va Logistika üzrə Aparıcı mütəxəssis Company
012 -5961868
negotiable
14.12.2023

Job Description

Responsibilities :

Daxili sifarişçilərdən daxil olan sorğuların (malların va xidmətlərin) mövcud təchizatcılardan satınalınmasını təmin etmək
Ehtiyac yaranarsa bəzi hallarda hər hansı məhsul ücün yeni təchizatcılarla əlaqə yaratmaq (nadir hallarda tələb oluna billər)
Sifariş üçün ERP sistemində Sifariş Alış Qaiməsinsin (Purchase Order) yaradılması
Alınan malların idxal edilməsi üçün logistika şirkətin sorğu verilərək tapılması va müqaisəli təhlil ilə ən uyğun təklifi dəyərləndirmək
Şirkətin idxal etdiyi mallarən broker şirkəti tərəfindən gömrük idarələrində rəsmiləşdirilməsinə nəzarət
idxal olunmuş malların maya dəyərinin hesabanması, sənəd paketinin mühasibatlığa təmin edilməsi va prossesin sonunda məhsulların dəqiq hesablanmış qiymətə əsasən ERP sisteminə mədaxil olunması
Наг hansı probemlər aşkarlanan zaman həlli ilə maşğul olmaq, bunun ucun təçhizatçılar, broker
şirkati, daxili sifarişçi strukturlarla ünsiyyət yaratmaq

Requirements :

Sahə ilə bağlı inkişafa acıq olmaq
Komanda halında işIəməyi bacarmaq
Müştəri fokuslu olmaq (daxili müştəri xidmət göstərdiyi bölmələr)

       İngilis dili B1 (intermediate) səviyyəsi (elektron poct vasitəsilə yazışma bacarıgı) kifayətdir
Minimal iş təcrubəsi: 1 il
Gömrük sənədləşməsi barədə biliklərə va təcrubəyə sahib olmaq