Satış və Marketinq üzrə mütəxəssis
Furniture company
Responsibilities:

FİRMANI SAHƏDƏ ƏN YAXŞI ŞƏKİLDƏ TƏMSİL EDİB SATIŞA ÇIXARMA FƏALİYYƏTLƏRİ EDƏRƏK MARKA BİLİNİRLİYİNİ ARTIRMAQ, BAZAR ANALİZİ ETMƏK VƏ BUNUNLA BİRLİKDƏ YENİ MÜŞTƏRİ PORTFELİ MEYDANA GƏTİRMƏK.

1. MARKA QƏBULU VƏ BİLİNİRLİLİYİ YARATMAQ, YENİ İŞ SAHƏLƏRİ YARATMAQ
2. SAHƏDƏ TƏŞKİLATİ MÜŞTƏRİLƏRƏ ÇATARAQ YENİ MÜŞTƏRİ QAYNAĞI MEYDANA GƏTİRMƏK
3. GÜNDƏLİK, HƏFTƏLİK VƏ AYLIQ MÜŞTƏRİ POTENSİALLARINI TƏYİN ETMƏK, ZİYARƏT EDİLƏN VƏ ƏLAQƏ İNKİŞAF ETDİRİLƏN MÜŞTƏRİLƏRDƏN İSTİNAD QAYNAĞI MEYDANA GƏTİRMƏK, SAHƏDƏ TƏŞKİLATİ MÜŞTƏRİLƏRƏ ÇATARAQ SATMAQ, XÜSUSİ VƏ CƏMİYYƏT TENDERLƏRİ TƏQİBİ ETMƏK VƏ İŞTİRAK TƏMİN ETMƏK
4. SATIŞ VƏ SATIŞ SONRASI XİDMƏT VƏ QƏBULU DOĞRU İDARƏ ETMƏK
5. SAHƏDƏ EDİLƏN BÜTÜN FƏALİYYƏTLƏRİ ERP PROGRAMINA ƏSKİKSİZ İNTEQRƏ ETMƏK, PROYEKT TƏQDİM EDƏN, TƏKLİF, SATIŞ, SİFARİŞ VƏ SİFARİŞ SONRASI MƏRHƏLƏLƏRİNİN LAZIMLI KOORDİNASİYASINI VƏ İDARƏSİNİ TƏMİN ETMƏK
6. BU SAHƏDƏ İŞ TƏCRÜBƏSİ OLMALI
7. AZƏRBAYCAN,RUS VƏ İNGİLİS DİLLƏRİ BİLMƏLİ

Requirements:

1. TƏTBİQLİ ÖYRƏNMƏ
2. MÜSBƏT İŞ MÜNASİBƏTLƏRİ QURMA (KOMANDA ÇALIŞMASI)
3. MÜŞTERI MƏRKƏZİ
4. KEYFİYYƏT ORYANTASYONU (DETALA DİQQƏT GÖSTƏRMƏ)
5. İŞ STANDARTLARI
6. MÜŞTERI SƏDAQƏTİ MEYDANA GƏTİRMƏ
7. ORTAQLIQLAR QURMA
8. SATIŞ QABİLİYYƏTİ/RAZI SALMA GÜCÜ
9. RƏSMİ TƏQDİM ETMƏ
10. TƏŞƏBBÜS
11. STRATEGİYALI QƏRAR ALMA
12. STRESS DAYANIQLILIĞI
13. TEXNİKİ-PROFESSİONAL MƏLUMAT VƏ BACARIQLAR

Contacts:

0125961868

[email protected]

Furniture company

10.06.2019

1200 - 1500 azn