Hüquq şöbəsinin hüquq məsləhətçisi
Financial institution
Responsibilities:

·           Normativ hüquqi təminat, hüquqi təhlil və ekspertiza işlərini etmək və təkmilləşdirmək, hazırlanan qanunvericilik aktlarının layihələrini işləmək, həmçinin qeyd olunan sənədlərin layihələrinə rəy və təklifləri hazırlamaq;

·           fəaliyyəti ilə bağlı Müqavilələri hazırlamaq və ya belə müqavilələrin qanunvericiliyə uyğunluğunu yoxlamaq;

·           Səlahiyyətinə aid edilmiş məsələlər üzrə hüquqi və fiziki şəxslərdən daxil olmuş məktub, sorğu, ərizə, şikayət və təkliflərə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş müddətdə və qaydada baxılmasını, araşdırılmasını, cavablandırılmasını və hazırlanmış sənədin göndərilməsini (təqdim edilməsini) təmin etmək;

·           Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada etibarnamə əsasında Cəmiyyəti onun mülki iddiaçı kimi tanındığı məhkəmə işlərində təmsil etmək, həmin işlər üzrə qəbul edilmiş qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olmayan məhkəmə qərarlarından şikayətlərin verilməsini və nəticəsi barədə qəbul edilmiş və qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarlarının aidiyyəti üzrə göndərilməsini təmin etmək;

·           Məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarlarının icrası məsələləri ilə bağlı aidiyyəti üzrə müvafiq müraciətlərin edilməsini təmin etmək;

·           Digər struktur bölmələrə normativ-hüquqi aktların tətbiqi ilə əlaqədar hüquqi yardım göstərmək və şöbəyə daxil olan ərizə, şikayət  və müraciətlərə baxılmasında iştirak etmək;

·           Görülmüş işlərin nəticələri barədə hesabatlar hazırlamaq və vaxtında aidiyyəti üzrə təqdim etmək;

Requirements:

·           Ali  hüquqi təhsil  (LLM arzuolunandır).

·           İş təcrübəsi  arzuolunandır

             ·           İT resursları və ofis proqramları ilə işləmək bacarığı  arzuolunandır.

Contacts:

(+99412) 5961868

applicant@hcb.az

Financial institution

14.07.2017

- negotiable