Əməliyyat Mütəxəssisi
Bank
Responsibilities:

Filial daxilində korporativ müştərilərə yüksək xidmətin təqdim olunması üçün məsuliyyət daşıyır.

 

Cavabdehlik

 

ü

Gündəlik əməliyyatların normal şəkildə həyata keçirilməsinin təmin olunması (xidmət cəhətindən); müştəri sorğuları və peşəkar məsləhətlərin verilməsi

ü

Müştəri ilə münasibətlərin qurulması və müştəri loyallığının təmin edilməsi

ü

Fəaliyyətin Bank Xidmət Standartlarına, Xidmət Keyfiyyətinə və Komplayens normalarına uyğunlaşdırılması

ü

Bankın məhsulları və xidmətləri haqqında məlumata və anlayışa malik olması, vaxtı vaxtında bu cür biliklərin yenilənməsi

ü

Hər hansı Filial fəaliyyətinin həyata keçirilməsi daxilində göstərilən xidmət növlərinin ümumi Bankın strateji çərçivəsində icra olunması (məhsullar baxımdan)

ü

Təyin olunmuş fərdi ƏKG (əsas keyfiyyət göstəriciləri) və hədəflərin qarşılanması

ü

Filian funksiyaların onlara aid olunan daxili və xarici hüquqi normalara və sənədlərə uyğun olaraq icra edilməsi

ü

ü

Ən yüksən dürüstlük və etibarlılıq meyarlarına uyğun olması

Bankın daxili normativ qanunlarına riayət edilməsi

 

Requirements:

ü

İş təcrübəsi:

1-3 il

ü

Mürəkkəblik dərəcəsi:

Orta səviyyədə mürəkkəbliyə malik olan prosedur və tapşırıqlardan təşkil olunub. Müstəqil qərarvermə qabiliyyəti mövcud resursların seçilməsi və onların işə tətbiqi zamanı tələb olunur. Davamlı nəzarət isə yalnız vacib hallarda təmin edilir.

ü

Komanda işi:

İş prosesi və xidmət keyfiyyətinin əldə olunması üçün struktur vahid daxilində komanda ilə tez-tez koordinasiya, kommunikasiya və problemlərin həll olunmasında iştirak etməlidir.

ü

İnkişaf fəaliyyəti:

Məsləhət vermək – işçiləri vəzifə öhdəlikləri və məsuliyyətlərindən asılı olaraq informasiya, faktlar və ümumi təlimatlarla təmin edir.

ü

Qərarvermə (Müntəzəm/Qeyri-müntəzəm):

Müntəzəm/ Qeyri-müntəzəm qərarlar – rutin və rutin olmayan məsələlərlə bağlı qəbul edilən qərarlar əhatə dairəsinə görə fərqlənir, ancaq bütün qərarlar mütləq şəkildə təsdiq olunmalıdır.

ü

Qərarın biznesə təsiri:

Kiçik təsir dərəcəsi – ya azacıq irəliləyiş, ya da kiçik problemlə nəticələnir.

ü

Müştəri xidməti:

Qarşılıqlı gözləntiləri nəzərə alaraq müştəri ilə aydın ünsiyyət saxlayır. Müştəri xidməti problemlərinin aradan qaldırılmasında fərdi olaraq məsuliyyət və cavabdehlik daşıyır.

ü

Kommunikasiya:

Kommunikasiya prosesi müntəzəm olaraq təşkilata aid informasiya, prosedur və siyasətlərin izahını / şərhini tələb edir.

ü

Daxili kommunikasiya:

Məhsul və seqment strategiyası (Filialların koordinasiyası); Əməliyyat və nəzarət; Maliyyə; Xəzinədarlıq və aktiv və passivlərin idarə edilməsi; Kreditlərin monitorinqi; Hüquq; Komplayns; Təşkilati inkişaf və keyfiyyətin təminatı; müştəri menecerləri

ü

Gələcəyə baxış:

Digərlərinin məqsəd və strategiyasını başa düşür.

ü

İdarəçilik:

Təşkilati xərclər, metod və işçilərin idarəedilməsi üçün birbaşa məsuliyyət daşımır.

ü

Planlama:

Öz işini planlayır və prioritetlər qoyur.

ü

Liderlikdə dəyişiklik:

Dəyişiklik edilən prosesdə iştirak edir; ancaq birbaşa olaraq dəyişiklik etməkdə məsuliyyətli deyil.

Contacts:

(+99412) 5961868

hrm@hcb.az

Bank

26.04.2017

- negotiable